skip to Main Content

Red een Legkip – Omdat elk gered leven telt

Red een Legkip koopt leghennen ​voor de slachtprijs op van de boer ​​vlak voordat ze naar de slacht gaan. Deze kippen kunnen worden geadopteerd, zodat zij alsnog de kans hebben op een leven in vrijheid en mogen ervaren hoe leven als een kip hoort te zijn.
  • 1 september 2019
  • Red een Legkip
Load More
Top