skip to Main Content

Red een Legkip – Omdat elk gered leven telt

  • Red een Legkip
Red een Legkip koopt leghennen ​voor de slachtprijs op van de boer ​​vlak voordat ze naar de slacht gaan. Deze kippen kunnen worden geadopteerd, zodat zij alsnog de kans hebben op een leven in vrijheid en mogen ervaren hoe leven als een kip hoort te zijn.
Red Een Legkip – Omdat Elk Gered Leven Telt
Red een Legkip geeft kippen uit de bio-industrie de kans om echt als kip te leven. Beeld: Red een Legkip

Alles begon met Isabel en Annabel. Twee witte verfomfaaide kippen die ik redde uit een legbatterij. Zij kwamen te wonen bij een gedumpte haan die ik gered had en een aantal krielkippen die niet meer welkom waren bij hun eigenaar. Isabel en Annabel waren bleek en doodsbang. Hun verenpak was goor, geel en gerafeld door het verenpikken uit verveling. Het was voor mij bijzonder en mooi om te zien hoe zij in mijn tuin de wereld voor het eerst, als kip, ontdekten. En hoe ze langzaam veranderden van bange bleke moedeloze kippen in mooie brutale kippen. Ik schreef er samen met kip Isabel een boek over, getiteld Isabel en Annabel in de sneeuw. In het boek hebben Isabel en Annabel nog één grote wens: dat al hun zusters net als zij ook de kans krijgen om als kip te gaan leven.

Red een Legkip

Zo is Red een Legkip ontstaan. Ik dacht “Ik ben vast niet de enige die deze kippen nog een mooi leven wil geven.” Om die reden richtte ik Red een Legkip op: om nog meer kippenlevens te kunnen redden. Inmiddels hebben we zeven opvangplekken verspreid over het land, waaronder één in Duitsland en één in België. Wij hebben  op dit moment al ruim 12.000 kippen van de slacht gered en hen een leven als kip kunnen geven. Dat zouden er nog veel meer kunnen zijn als hobbyhouders stoppen met het kopen van kippen bij fokkers en in plaats daarvan geredde legkippen zouden nemen. Dat zou gelijk ook veel hanenleed schelen, want de meeste fokkers vinden het heel gewoon de haantjes die geboren worden te doden.

De meeste fokkers vinden het heel gewoon om de haantjes die geboren worden te doden. Beeld: Red een Legkip

Wat veel mensen niet weten is dat de legkippen die voor de eieren gebruikt worden gemiddeld maar anderhalf jaar oud worden bij de boer. Ter vergelijking: kippen in het wild kunnen tussen de 7 en 9 jaar oud worden. Van de kuikens die uit de eieren komen worden de haantjes gelijk gedood. Dat is afschuwelijk, maar hen is wel het meestal ellendige leven van de legkippen bespaard gebleven. Want we hebben nog steeds 6 miljoen legkippen die in een kooi op draadgaas moeten leven in Nederland. De legbatterij is dan wel verboden, maar de andere kooihuisvesting-systemen zoals de verrijkte kooi en de koloniehuisvesting zijn niet verboden. Het merendeel van de 47 miljoen legkippen leeft met duizenden opeengepakt in scharrelschuren. De buitenlucht zien zij alleen wanneer zij naar de slacht gaan. Van de vrije-uitloopkippen komt maar een deel buiten. En ook de biologische kippen worden maar anderhalf jaar gebruikt en dan afgedankt, om gruwelijk te eindigen in het slachthuis.

Scharrelkippenbedrijf met vrije uitloop. Beeld: Red een Legkip

Als de kippen anderhalf jaar oud zijn hebben ze economisch gezien voor de boer nauwelijks nog waarde. Dat komt omdat de eierenproductie iets daalt, de eieren wat groter worden en niet meer in de doosjes passen en de schaal iets dunner wordt. De prijs die de pluimveehouder voor het ei krijgt is zo abnormaal laag dat, wil hij er winst op krijgen, hij wel vele duizenden kippen móét hebben. Dit is de voornaamste reden dat het welzijn van de kippen in het geding komt. Het is voor kippen niet natuurlijk om met duizenden zo dicht bij elkaar te leven. Met deze smalle winstmarges is het gewoon onmogelijk om goed voor zoveel dieren te zorgen, laat staan voor degenen die niet mee komen of ziek worden.

Hoe Red een Legkip te werk gaat

Vlak voordat alle kippen bij de pluimveehouder naar de slacht gaan kopen wij een groep kippen vrij voor de slachtprijs die de boer anders ook krijgt. Die slachtprijs is bijzonder laag, voor de industrie hebben deze kippen dan nauwelijks nog waarde. De meeste legkippen worden doodgemaakt in slachthuizen in België en Polen. Verpakt als soepkippen worden ze dan verscheept naar Afrika omdat hier vrijwel niemand ze wil eten.

Vrijgekochte kippen kunnen eerst tot rust komen, aansterken en indien nodig herstellen. Beeld: Red een Legkip

De kippen die we vrijkopen worden verspreid over onze 7 opvangen waar ze eerst tot rust kunnen komen, aansterken en indien nodig herstellen. Soms is een kip zo verzwakt dat we haar bijvoorbeeld onder een warmtelamp moeten zetten en dwangvoeren. Het mooie is dat ze meestal hiervan opknappen. Ook komt het voor dat we naar de dierenarts moeten voor een kip. Bijvoorbeeld omdat ze een gebroken poot heeft, of kneuzingen of open wonden heeft.  De opvangen waar de kippen terecht komen worden gerund door dierenvrienden die zich belangenloos voor het leven van deze kippen inzetten.

Wij halen ook de kippen op die ontsnapt zijn aan de vangers voor de slacht. In deze groep kippen zitten de meeste gewonde en zieke kippen die medisch behandeld moeten worden. Deze kippen zijn altijd de eerste tijd erg bang omdat ze het vangen en de paniek in de stal hebben meegemaakt. Regelmatig ontsnappen er kippen tijdens het vangen. Doe moeten het wel bekopen met een gebroken poot. Ook kippen die al ziek waren verstoppen zich vaak en ontsnappen zo aan de vangers. Deze ontsnapte kippen zouden anders verhongeren of gedood worden. Wij zijn daarom blij dat we ze mogen ophalen. Iedere kip die bij ons terecht komt krijgt een kans. Een kip die een gebroken poot heeft bijvoorbeeld, wordt geopereerd en krijgt een pin in haar poot. Na zes weken kan die er weer uit, is het bot geheeld en kan ze weer leren lopen.

Beeld: Red een Legkip

Als de kippen voldoende hersteld zijn kunnen ze geadopteerd worden. Mensen kunnen zich daarvoor aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Ze moeten wel voldoen aan onze plaatsingsvoorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat een kip ook welkom moet zijn als ze geen eieren meer legt en oud mag worden, ze de ruimte krijgt met soortgenoten en dat er geen eieren worden uitgebroed. Er moet ook voldoende ruimte voor de kippen zijn. De kippenrennen die men in de winkel kan kopen zijn veel te klein. Wij willen dat deze kippen eindelijk écht kunnen leven zoals een kip hoort te leven.

Bewustwording

Het mooie is dat niet alleen de kippen worden gered uit de industrie en zo de kans krijgen op een leven als kip, maar dat de kippen zelf ook voor bewustwording zorgen bij de mensen die hen opvangen en adopteren. Mensen zien de kippen veranderen van een hoopje ellende tot mooie trotse kippen die van het leven genieten. Mensen zien met eigen ogen wat de industrie met deze kippen doet. En de adoptanten vertellen het verhaal van hun kippen weer verder aan vrienden, familie en kennissen. Het komt vaak voor dat mensen door de kippen die ze geadopteerd hebben stoppen met kip eten. En daarna stoppen met vlees eten en soms ook veganist worden. Via onze website en Facebook trachten we ook veel voorlichting te geven.

Druppel op de gloeiende plaat?

We krijgen soms wel als commentaar ‘Maar dat is toch een druppel op de gloeiende plaat wat jullie doen?’ Ja circa 1500 kippenlevens per jaar redden is inderdaad een druppel op 47 miljoen kippenlevens. Het liefst zouden we ze ook allemaal willen redden. Maar het zijn wel 1500 levens en voor al die kippen maken we wel het verschil. Dat is alles meer dan waard. Ieder kippenleven telt.

Ieder kippenleven telt. Beeld: Red een Legkip

Ik ben zelf al ruim 30 jaar veganist, maar ik heb er geen moeite mee als mensen die deze geredde kippen een mooi leven geven hun eieren opeten. Die eieren leggen ze namelijk toch, ze zijn speciaal doorgefokt om abnormaal veel eieren te produceren. In 1930 legde een doorgefokte legkip circa 116 eieren per jaar,  tegenwoordig is dat ruim 320. Het is jammer dat ze zo doorgefokt zijn, maar dat kun je niet terugdraaien. Ze blijven eieren leggen, wat je ook doet. Op internet circuleren verhalen dat ze zouden stoppen met eieren leggen als je de eieren laat liggen. Maar het enige wat je daarmee bereikt is dat de eieren weg rotten. Als je ze zelf niet wil eten, geef ze dan weg aan iemand die dan om die reden geen eieren meer in de supermarkt koopt of geef ze aan de kippen terug of geef de eieren anders aan een roofdier, dat scheelt weer ander dierenleed. Het enige dat wel de eierenproductie kan doen stoppen is de kippen een suprelorin-implantaat te geven. Dat is dezelfde chip die honden ook krijgen om tijdelijk chemisch gecastreerd te worden. Nadelen van dit implantaat zijn dat het maar een aantal maanden werkt, de kip in de rui gaat en zich vaak een tijd lamlendig voelt. Wij doen dat om die reden niet bij gezonde kippen. Alleen een kip waarvan duidelijk is dat zij op dat moment problemen heeft met het legapparaat, waardoor ze bijvoorbeeld telkens windeieren legt, krijgt van ons eenmalig een implantaat. Onze ervaring is dat als het legapparaat een aantal maanden tot rust is gekomen het meestal voldoende hersteld is en de kip weer goede eieren legt.

Beeld: Red een Legkip

Doordat de kippen zo doorgefokt zijn op veel eieren leggen zijn ze gemiddeld ook kwetsbaarder dan andere kippen. Ze worden om die reden ook minder oud. Uitzonderingen daargelaten, leven de meeste kippen na redding nog 1 tot 3 jaar. Een enkeling wordt 7 of 8. Maar de adoptanten kunnen ze in die enkele jaren dat ze de kippen hebben nog wel een prachtig leven geven.

Het is soms ook erg verdrietig en naar wat we zien en meemaken. Al doen we nog zo ons best, soms red een kip die net gered is uit de industrie het niet. Dat is moeilijk te verteren. We hadden haar zoveel beter gegund. Gelukkig redden de meeste kippen het wel. En het allermooiste is als we later verhalen en foto’s zien hoe geweldig leven ze hebben gekregen bij hun adoptanten.

Ik ben supertrots op de mensen van Red een Legkip die de kippen opvangen, helpen met vervoer en de adopties. We vormen een hecht team, zonder hen had Red een Legkip niet bestaan.

Kippenliefde

Iedere kip is een individu die recht heeft op een eigen leven als kip. Beeld: Red een Legkip

De mensen achter Red een Legkip houden van kippen. Zien in iedere kip een individu die recht heeft op een leven als kip. Regelmatig zijn er mensen die bij ons kippen adopteren alleen omdat ze dieren uit de industrie een mooi leven willen geven. Deze mensen ontdekken dan voor het eerst hoe leuk, slim en aandoenlijk kippen kunnen zijn. Van bange wezens die niets gewend zijn, veranderen zij in aanhankelijke, tamme kippen die ten volle genieten van het leven. Ik hoop daarom dat de mensen die een tuin hebben en dit lezen willen overwegen of ze ook niet een paar kippen uit de industrie het leven willen geven waar ze recht op hebben. Isabel en Annabel zijn er inmiddels niet meer. In mijn tuin scharrelen nu de geredde Femke en Nora samen met andere geredde zusters en de ooit gedumpte haan Nicolaj. En net als voorheen bij Isabel en Annabel raak ik ook bij hen ontroerd als ik ze zie genieten van een zandbad. Ik ben blij dat zij het hebben gered en nog kunnen ervaren dat het leven als kip ook fijn kan zijn. Ik ben blij dat zij mijn vrienden zijn.

Sandra van de Werd

Red een Legkip (www.redeenlegkip.nl)

Sandra van de Werd is oprichter van Comité Dierennoodhulp en Red een Legkip. Op haar 11de werd ze vegetariër toen ze zag hoe een koe geslacht werd. Op haar 24ste begon ze met actie voeren voor dieren omdat ze niet tegen het onrecht kon wat dieren aangedaan wordt. Ook werd zij toen veganist vanwege het dierenleed dat er aan zuivel en eieren kleeft. Door middel van acties ageert Sandra met haar stichting Comité Dierennoodhulp tegen het misbruiken van dieren voor vermaak, traditie en kunst, dierenleed op kinderboerderijen, het onterecht doden van dieren die overlast bezorgen. Ook  komt de stichting op voor de belangen van inbeslaggenomen honden en red zij legkippen uit de industrie om hen een goed leven te geven. Sandra wil dat er een mentaliteitsverandering bij mensen komt ten opzichte van andere dieren. Zij vind dat andere dieren net zoals de diersoort mens ook recht hebben op een eigen leven in zo natuurlijk mogelijke omstandigheden en dat zij met respect behandeld horen te worden. 

Wil je naar aanleiding van dit artikel in contact komen met OVER ONS? Dat kan!

Contactformulier

Top